Blog

VAN GIANG JSC

Cán bộ công nhân viên Công ty Vân Giang tham quan chùa Bổ Đà

Cán bộ công nhân viên Công ty Vân Giang tham quan chùa Bồ Đà – Bắc Giang